Adatvédelmi tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Adatok védelméről szóló jognyilatkozat:

Az Épszerk-Pannónia Invest Kft. a hozzánk eljuttatott valamennyi személyes adatot a személyes adatok védelméről szóló érvényes jogszabályok rendelkezései (Info tv. 2011. évi CXII. törvény) szerint bizalmasan kezeli.

Amennyiben Ön személyes adatát, önéletrajzát önként eljuttatja az Épszerk-Pannónia Invest Kft-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait – az ügylet jellege által meghatározott célból - nyilvántartsa és kezelje.

Tájékoztatjuk, hogy álláspályázatra küldött anyagának személyes adatait egy évig tároljuk adatbázisunkban. Egy év elteltével, pályázati anyagának frissítésével lehetőség van arra, hogy adatai továbbra is adatbázisunkban maradjanak. Amennyiben azt szeretné, hogy adatait egy éven belül töröljük, azt írásban kérheti a hr@epi.hu e-mail címen.

Ajánlatkéréssel kapcsolatosan megküldött személyes adatait kizárólag az ügylet megvalósulásáig (ajánlatadás, szerződéskötés, szerződés teljesítés) tároljuk adatbázisunkban. Ezzel kapcsolatosan tájékoztatást kérhet az elokeszites@epi.hu e-mail címen.

Adatok felhasználása :

Az Ön által megadott adatokat és információkat a következő célokra használhatja fel az Épszerk-Pannónia Invest Kft.:

  1. toborzás és kiválasztás

  2. tájékoztatás nyújtása a kért információkról

  3. megrendelések intézése

  4. ajánlatadás

A cégünkhöz eljuttatott személyes adatokat a fent meghatározott célokra használjuk fel és az adatokat kizárólag a toborzással, kiválasztással és ajánlatadással megbízott adatkezelők kezelik. Abban az esetben, hogyha attól eltérő célra kívánjuk felhasználni, akkor erről tájékoztatjuk az érintettet és ehhez előzetes hozzájárulását kérjük.

Tájékoztatjuk, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében jogosult kérni személyes adatainak törlését, helyesbítését, illetve tájékoztatást kérhet az adatkezelésről a hr@epi.hu e-mail címen. A személyes adatainak kezelésére adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása esetén töröljük személyes adatait, kivéve, hogyha az adatok megőrzésére jogszabályi kötelezettség vonatkozik.

Az Épszerk-Pannónia Invest Kft. az adatok biztonságos, és a jogszabályoknak megfelelő kezelését, tárolását és felhasználását megfelelő biztonsági intézkedésekkel biztosítja.